Go to Top

O firmie

Korzenie firmy KONSEKO sięgają 1984 roku. W latach 1984 – 1993 firma prowadziła usługi budowlane w zakresie instalacji elektrycznych oraz elektro-energetycznych. Od 1993 roku firma rozszerzyła profil swojej działalności i pod nazwą KONSEKO do chwili obecnej prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych oraz usługi budowlane w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych.

Firma budowlana KONSEKO posiada kapitał założycielski 500 000 PLN. W celu prawidłowego funkcjonowania na rynku budowlanym posiadamy rozległą bazę magazynową z budynkami magazynowymi oraz biurowymi. Ponadto dysponujemy takimi środkami, jak: samochody dostawcze i samowyładowcze marki MAN, dźwigi samochodowe 12/24 tonowe, rusztowania oraz szalunki niezbędne przy wykonaniu obiektów inżynierskich, koparki podsiębierne. Posiadamy także znaczną ilość mniejszych urządzeń specjalistycznych potrzebnych do prawidłowego wykonania prac budowlanych. Łączne zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników w zakresie budownictwa waha się w przedziale od 100 do 120 osób. Wśród w/w pracowników posiadamy doświadczoną kadrę inżynierów budowlanych, inżynierów konstrukcyjnych, inżynierów elektryków, inżynierów sanitarnych. Równie liczną grupę w naszym przedsiębiorstwie budowlanym stanowią kierownicy robót z bogatym doświadczeniem zawodowym, jak i przygotowaniem merytorycznym. Zatrudniamy również własną kadrę przygotowującą inwestycje, której zakresem obowiązków są wyceny, kosztorysy oraz dokumentacja projektowa.